Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ trao yêu thương đến với miền Trung

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ trao gửi 50 triệu đồng đến bà con miền Trung
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ trao gửi 50 triệu đồng đến bà con miền Trung
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ trao gửi 50 triệu đồng đến bà con miền Trung
Lên top