Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cổng 1400 – 'chiếc cầu” nối những tấm lòng thiện nguyện