LD 200186:

Con gái chạy vạy vay tiền cứu bố song “không còn cách nào nữa”

Anh Phạm Phú Thương vẫn bất tỉnh, nằm tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Lương Hạnh
Anh Phạm Phú Thương vẫn bất tỉnh, nằm tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Lương Hạnh
Anh Phạm Phú Thương vẫn bất tỉnh, nằm tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Lương Hạnh
Lên top