Cơ quan Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ủng hộ hơn 24 triệu đồng đến đồng bào miền Trung

Đại diện Cơ quan Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ủng hộ bà con miền Trung
Đại diện Cơ quan Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ủng hộ bà con miền Trung
Đại diện Cơ quan Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ủng hộ bà con miền Trung
Lên top