Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng:

Chuyển hơn 41 triệu đồng tới các cảnh đời khó khăn