Chương trình tặng sữa của Quỹ Tấm lòng vàng đến với công nhân lao động Tiền Giang