Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông:

Chung tay tổ chức tết cho đồng bào biên giới tỉnh Sơn La