Cháu Bảo đã khỏi bệnh nhờ những tấm lòng yêu thương