Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gần 11 tỉ đồng ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do lũ lụt