Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ huyện Nậm Pồ 160 triệu phòng chống COVID-19

Nhóm từ thiện của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng trao tiền ủng hộ phòng chống COVID-19 cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh chiều 24.5. Ảnh: Facebook Đàm Vĩnh Hưng
Nhóm từ thiện của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng trao tiền ủng hộ phòng chống COVID-19 cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh chiều 24.5. Ảnh: Facebook Đàm Vĩnh Hưng
Nhóm từ thiện của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng trao tiền ủng hộ phòng chống COVID-19 cho Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh chiều 24.5. Ảnh: Facebook Đàm Vĩnh Hưng
Lên top