LD2117: Ca ghép tủy cho con đến gần, gia đình vẫn chưa đủ kinh phí

Ông bố cạo đầu cùng con chiến đấu với ung thư mong mỏi nhận được hỗ trợ cho ca ghép tủy lên tới 8 tỉ đồng.
Ông bố cạo đầu cùng con chiến đấu với ung thư mong mỏi nhận được hỗ trợ cho ca ghép tủy lên tới 8 tỉ đồng.
Ông bố cạo đầu cùng con chiến đấu với ung thư mong mỏi nhận được hỗ trợ cho ca ghép tủy lên tới 8 tỉ đồng.
Lên top