Bớt ngày lương góp mua vaccine cho công nhân

Nhiều lao động bị giảm thu nhập nhưng vẫn sẵn sàng ủng hộ ngày lương mua vaccine cho công nhân. Ảnh: Phương Linh
Nhiều lao động bị giảm thu nhập nhưng vẫn sẵn sàng ủng hộ ngày lương mua vaccine cho công nhân. Ảnh: Phương Linh
Nhiều lao động bị giảm thu nhập nhưng vẫn sẵn sàng ủng hộ ngày lương mua vaccine cho công nhân. Ảnh: Phương Linh
Lên top