Bệnh viện tuyến đầu chống dịch COVID cám ơn Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

Thực phẩm, nhu yếu phẩm được Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trực tiếp chuyển đến hỗ trợ bệnh nhân, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh T.H.
Thực phẩm, nhu yếu phẩm được Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trực tiếp chuyển đến hỗ trợ bệnh nhân, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh T.H.
Thực phẩm, nhu yếu phẩm được Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trực tiếp chuyển đến hỗ trợ bệnh nhân, y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh T.H.
Lên top