Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ngành Dệt - May Hà Nội

Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho anh Hà Công Tới - đoàn viên Công đoàn Công ty Liên doanh Plummy - trực thuộc Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội. Ảnh: Đ.L
Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho anh Hà Công Tới - đoàn viên Công đoàn Công ty Liên doanh Plummy - trực thuộc Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội. Ảnh: Đ.L
Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho anh Hà Công Tới - đoàn viên Công đoàn Công ty Liên doanh Plummy - trực thuộc Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội. Ảnh: Đ.L
Lên top