Bàn giao 3 “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ khó khăn của TP. Đà Nẵng

Ông Hoàng Hữu Nghị (trái) - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng và bà Nguyễn Bích Thủy (phải) - Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động trao tiền hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: Bích Thủy
Ông Hoàng Hữu Nghị (trái) - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng và bà Nguyễn Bích Thủy (phải) - Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động trao tiền hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: Bích Thủy
Ông Hoàng Hữu Nghị (trái) - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng và bà Nguyễn Bích Thủy (phải) - Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động trao tiền hỗ trợ cho công nhân. Ảnh: Bích Thủy
Lên top