Bạn đọc Lao Động hỗ trợ hoàn cảnh bà mù lòa nuôi cháu mắc bệnh Down

Đại diện Báo Lao Động đã đến trao tận tay số tiền hỗ trợ là 14.845.000 đồng do mạnh thường quân gửi tặng cho gia đình bà Nguyễn Kim Quan. Ảnh: Bạch Cúc
Đại diện Báo Lao Động đã đến trao tận tay số tiền hỗ trợ là 14.845.000 đồng do mạnh thường quân gửi tặng cho gia đình bà Nguyễn Kim Quan. Ảnh: Bạch Cúc
Đại diện Báo Lao Động đã đến trao tận tay số tiền hỗ trợ là 14.845.000 đồng do mạnh thường quân gửi tặng cho gia đình bà Nguyễn Kim Quan. Ảnh: Bạch Cúc
Lên top