Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà chạy ngược xuôi không đủ 30 triệu cho cháu phẫu thuật