Bà chạy ngược xuôi không đủ 30 triệu cho cháu phẫu thuật