Ấn tượng khó quên khi cùng Quỹ Tấm lòng Vàng cứu trợ lũ lụt tại Hà Tĩnh

Ông Bùi Văn Cường - nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao quà của cứu trợ của Quỹ Tấm Lòng Vàng cho bà con giáo dân ở xã Phương Mỹ (nay là Điền Mỹ) huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong trận lũ lụt năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Bùi Văn Cường - nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao quà của cứu trợ của Quỹ Tấm Lòng Vàng cho bà con giáo dân ở xã Phương Mỹ (nay là Điền Mỹ) huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong trận lũ lụt năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Bùi Văn Cường - nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao quà của cứu trợ của Quỹ Tấm Lòng Vàng cho bà con giáo dân ở xã Phương Mỹ (nay là Điền Mỹ) huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong trận lũ lụt năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top