771 triệu đồng hỗ trợ người dân Lạng Sơn chịu thiệt hại do mưa lũ

Đại diện nhà tài trợ trao 30 triệu đồng đến gia đình bà Sen (huyện Tràng Định)
Đại diện nhà tài trợ trao 30 triệu đồng đến gia đình bà Sen (huyện Tràng Định)
Đại diện nhà tài trợ trao 30 triệu đồng đến gia đình bà Sen (huyện Tràng Định)
Lên top