600 chiếc đèn bàn tặng cho học sinh dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang

Các trẻ em vùng cao nhận đèn. Ảnh: S.H
Các trẻ em vùng cao nhận đèn. Ảnh: S.H
Các trẻ em vùng cao nhận đèn. Ảnh: S.H
Lên top