Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

3,2 tỉ đồng xây dựng điểm trường mới tại Hà Giang và Lai Châu