3 trẻ mồ côi được trao 30 triệu đồng từ dự án "Mỗi ngày một nghìn"

Lên top