2,6 tỉ đồng hỗ trợ CNVCLĐ gặp khó khăn do xâm nhập mặn, hạn hán

Nước mặn xâm nhập, cây lúa chết khô. Ảnh: NHẬT HỒ
Nước mặn xâm nhập, cây lúa chết khô. Ảnh: NHẬT HỒ
Nước mặn xâm nhập, cây lúa chết khô. Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top