226 triệu đồng cứu trợ đợt 1 tới vùng lũ Bình Định

Lực lượng cứu hộ, Công an Bình Định sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
Lực lượng cứu hộ, Công an Bình Định sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
Lực lượng cứu hộ, Công an Bình Định sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
Lên top