20 suất học bổng đến với học sinh nghèo vượt khó, học giỏi ở Cần Thơ

20 suất học bổng được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: Thành Nhân
20 suất học bổng được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: Thành Nhân
20 suất học bổng được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động. Ảnh: Thành Nhân
Lên top