15 tấn gạo do bạn đọc Lao Động đóng góp đã đến tay người nghèo biên giới

Quỹ TLV Lao Động trao gạo hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua Đồn Biên phòng Ba Nang. Ảnh: Hưng Thơ.
Quỹ TLV Lao Động trao gạo hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua Đồn Biên phòng Ba Nang. Ảnh: Hưng Thơ.
Quỹ TLV Lao Động trao gạo hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua Đồn Biên phòng Ba Nang. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top