10.000 cán bộ, nhân viên Tập đoàn TTC chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung

Đại diện Tập đoàn TTC trao quà ủng hộ đến đồng bào miền Trung
Đại diện Tập đoàn TTC trao quà ủng hộ đến đồng bào miền Trung
Đại diện Tập đoàn TTC trao quà ủng hộ đến đồng bào miền Trung
Lên top