Youtube TV

Tính năng mới của YouTube TV cho phép 4 kênh cùng hoạt động

Yến Hồng |

Tính năng sắp tới của YouTube TV được gọi là Mosaic Mode (Chế độ khảm) sẽ cho phép người dùng xem đồng thời 4 kênh một lúc.

Youtube hứa hẹn tính năng cực tiện lợi mới trên iOS

Anh Vũ |

Tính năng cực tiện lợi mới trên iOS đã khiến Youtube mất gần một năm để phổ biến rộng rãi.