Y bác sĩ nghỉ việc

Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu để triển khai cải cách tiền lương

Vương Trần |

Trước tình hình nhiều cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, Bộ Nội vụ cho rằng cần chủ động nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW vào thời điểm phù hợp.

Trường y không tuyển được ngành hộ sinh trước làn sóng y bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Do ảnh hưởng từ làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, năm học 2022-3023, trường Cao đẳng y tế Đồng Nai mới chỉ tuyển được 100 sinh viên ngành điều dưỡng và 10 sinh viên ngành nữ hộ sinh dù chất lượng đào tạo luôn đảm bảo và 100% ra trường có việc làm. 

Bình Dương tuyển 800 y bác sĩ, người tài có thể được đãi ngộ 600 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành y tế Bình Dương vốn đã thiếu nhân lực thì chỉ trong 2 năm gần đây lại có hơn 300 y bác sĩ nghỉ việc. Tỉnh này đang xây dựng kế hoạch tuyển thêm tuyển 800 y bác sĩ, người tài có thể được đãi ngộ 600 triệu đồng.

Kiến nghị tăng lương ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Từ đầu năm 2021 đến nay, tại Bình Dương có đến 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc. Tỉnh Bình Dương đối diện với tình trạng thiếu nhân lực y tế cho cả tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã. Vì vậy, ngành Y tế Bình Dương vừa phải động viên tư tưởng y bác sĩ, vừa lên kế hoạch tuyển dụng bù đắp và kiến nghị chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực ngành y.

Nhân lực y tế Bình Dương ra sao sau khi 320 y bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 2 năm, tại Bình Dương có đến 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc. Hiện tỉnh Bình Dương đang thiếu nhân lực y tế cho cả tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã.

Lý do hơn 320 y bác sĩ Bình Dương nghỉ việc, bỏ việc trong 2 năm qua

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 2 năm qua, tại Bình Dương có 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Lý do nghỉ, bỏ việc chủ yếu là do công việc quá vất vả, áp lực, trong khi thu nhập còn thấp...