Xưng mày tao

Hãy yêu thương và công bằng với học sinh

PHAN NỮ LA GIANG |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các sự việc đáng buồn về cách cư xử của giáo viên với học sinh, làm ảnh hưởng hình ảnh đẹp đẽ của người thầy.