Xuất khẩu vaccine COVID-19

Nghịch lý thiếu vaccine ở trung tâm sản xuất vaccine thế giới

Khánh Minh |

Cuộc khủng hoảng COVID-19 của Ấn Độ khiến Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới - không thể xuất khẩu vaccine COVID-19 được nữa.

Pfizer bắt đầu xuất khẩu vaccine COVID-19 sản xuất ở Mỹ

Hải Anh |

Pfizer bắt đầu xuất khẩu vaccine COVID-19 sản xuất ở Mỹ với lô đầu tiên được chuyển đến Mexico.