xuất khẩu lao động Malaysia

Lao động Việt Nam làm việc tại Malaysia được tăng lương tối thiểu

ANH THƯ |

Lao động Việt Nam đi làm việc tại Malaysia có những quy định mới về lương tối thiểu và Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động.

Những tín hiệu mở cửa trở lại của các thị trường xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Một loạt các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên phải ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam. 

Thị trường xuất khẩu lao động nào sắp mở cửa trở lại?

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, nhiều thị trường xuất khẩu lao động chủ lực mong muốn tiếp nhận lao động Việt Nam để khôi phục sản xuất sau dịch COVID-19.

Lao động Việt Nam được nhập cảnh vào Malaysia khi nào?

ANH THƯ |

Lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia có thể quay trở lại làm việc, tuy nhiên việc nhập cảnh của lao động mới vào Malaysia chỉ được phép sau ngày 31.8.