Xử lý rác thải sinh hoạt

Hà Nội: Phụ nữ thiết lập mô hình 200 thùng rác công cộng bảo vệ môi trường

Lan Nhi - Phạm Đông |

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở đã triển khai mô hình “mạng lưới” 200 thùng rác công cộng nhằm khuyến khích, hướng dẫn người dân tự phân loại rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường.