Xử lý rác thải nhựa

Cuộc chiến chống rác thải nhựa - Bắt đầu từ ý thức mỗi người

Nhóm PV |

Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra ngày một tăng. Nguồn chất thải nhựa phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp… Đâu là chìa khoá để hạn chế rác thải nhựa dùng 1 lần, Báo Lao động phối hợp với Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tổ chức toạ đàm "Cuộc chiến chống rác thải nhựa - Bắt đầu từ ý thức mỗi người" để đi tìm lời giải cho bài toán này.

Cơ quan, đoàn thể phải là đơn vị gương mẫu trong giảm thiểu rác thải nhựa

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Theo ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa. Trong thời gian tới các đơn vị, cơ quan trực thuộc UBND Thành phố không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.