Xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép năm 2021

Trang Thiều |

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định rõ tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT.

7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất bắt buộc phải xin phép

Tú Quỳnh |

Nếu tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trong 7 trường hợp dưới đây, người dân có thể sẽ phải đổi diện với mức phạt lên tới 1 tỉ đồng.

5 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không cần xin phép

Tú Quỳnh |

Khi sử dụng đất nhiều trường hợp người dân không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, mà phải xin phép. Tuy nhiên, có những trường hợp người dân có thể chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không cần xin phép.