Xét tuyển công chức

Những đối tượng nào được xét tuyển công chức?

Bảo Hân (T/H) |

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Điều 10 của Nghị định này quy định về đối tượng xét tuyển công chức. 

Những trường hợp nào được xét tuyển công chức?

Tú Quỳnh |

Ngoài hình thức thi tuyển, có một số trường hợp công chức sẽ được tuyển dụng thông qua xét tuyển.