Xếp lương theo chức vụ

Ai được xếp lương theo chức vụ khi cải cách tiền lương từ 1.7.2024

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Ai được xếp lương theo chức vụ khi cải cách tiền lương từ 1.7.2024?