Xếp lương

Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị nâng lương với người chưa bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Trang Hà |

“Chưa được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp có được nâng lương thường xuyên không?” là băn khoăn của người dân gửi đến Bộ Nội vụ.

Thời gian hoạt động không chuyên trách có được tính để xếp lương khi làm cán bộ cấp xã?

Vương Trần |

Cử tri nêu băn khoăn trong trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bầu làm cán bộ hoặc được tuyển dụng làm công chức cấp xã thì có được tính thời gian hoạt động không chuyên trách làm căn cứ xếp lương?

Căn cứ vào tổ chức sản xuất sẽ ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp

PHẠM ĐÔNG |

Có hiệu lực từ 10.4.2024, Nghị định số 21/2024/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trường hợp kế toán trường học được miễn thực hiện chế độ tập sự

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến chế độ tập sự và xếp lương cho kế toán trường học đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quy định xếp lương khi trúng tuyển viên chức

An Đào |

Viên chức trong thời gian công tác (có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không liên tục sẽ cộng dồn) được cấp có thẩm quyền xác nhận, được tính làm căn cứ xếp lương tương ứng với vị trí việc làm được tiếp nhận viên chức.

Viên chức trúng tuyển cơ quan khác, xếp lương thế nào?

Nhóm PV |

Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức mà trước đó đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian đó được tính làm căn cứ để xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp.

Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, mức lương có thay đổi?

Nhóm PV |

Theo quy định, khi công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển.

Cách xếp lương đối với Trưởng Công an xã hiện nay

Quế Chi (T/H) |

Hiện nay Trưởng Công an xã không còn là công chức cấp xã nữa mà là sĩ quan Công an nhân dân, do đó được xếp lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan Công an nhân dân.

Xếp lương trung tá quân đội theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, lương của trung tá quân đội được xếp theo vị trí việc làm đúng không? Nếu có thì xếp thế nào?

Cách xếp lương mới nhất với giáo viên trung học cơ sở

Hoàng Quang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 10/VBHN-BGDĐT, ngày 21.7.2023, hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy, giáo viên trong các trường trung học cơ sở công lập.

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và cách xếp lương giáo viên tiểu học mới nhất

Hoàng Quang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Văn bản số 09/VBHN-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2023, hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, có quy định về các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và cách xếp lương giáo viên tiểu học.

Điều kiện xếp lương hệ số 4,4 với giáo viên hạng 1

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Giáo viên hạng I cũ mã số V.07.04.30 chuyển sang hạng mới mã số V.07.04.10 được xếp lương 4,4 cần điều kiện gì?

Điều kiện xếp lương hệ số 4,0 với giáo viên tiểu học hạng 2 cũ

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Giáo viên tiểu học hạng 2 cũ khi chuyển sang hạng 2 mới muốn được chuyển xếp lương hệ số 4,0 thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Quy định xếp lương với cán bộ cấp xã có bằng trung cấp nghề

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Lê Minh hỏi: Cán bộ cấp xã có bằng trung cấp nghề, cao đẳng nghề được hưởng quyền lợi và xếp lương thế nào?

Cách xếp lương đối với viên chức tuyên truyền viên văn hóa

Quế Chi (T/H) |

Theo Điều 7 Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL, việc xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa được thực hiện theo nguyên tắc sau: