Xếp lương

Hệ số lương của cán bộ, công chức được tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp

Phương Minh |

Hệ số lương của cán bộ, công chức được tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp còn tùy thuộc vào vị trí chức danh tuyển dụng; trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ...

Nguyên tắc trả lương và chế độ tiền lương đối với công chức A1

Minh Hương |

Về nguyên tắc trả lương và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức loại A1 thì tại Khoản 2 và Khoản 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Chuyển xếp lương đối với công chức được thực hiện như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Theo Khoản 2 Điều 14 Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội vụ ban hành như sau:

Xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ đã có thay đổi

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định về chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

LƯƠNG HẠNH |

Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư được quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV. 

Lương viên chức, NLĐ của Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia từ tháng 8.2022

Minh Hương |

Lương viên chức, người lao động của Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia; người quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã sẽ thay đổi từ tháng 8.2022.

Thay đổi chức danh nghề nghiệp và xếp lương với viên chức ngành thông tin

Minh Hương |

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Quy định về việc sắp xếp lại lương trước khi nhận chế độ hưu trí

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi được nhận vào làm bảo mẫu trường tiểu học tháng 9.1993. Được xếp lương và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo mã ngạch 15.114 từ năm 1993 đến năm 2010. Tháng 11.2021, tôi về hưu, với hơn 28 năm đóng BHXH. Vừa qua, BHXH TP.HCM đã đề nghị BHXH Quận 10 và Phòng Nội vụ Quận 10 xếp lại mức lương của tôi từ năm 1994 đến năm 2010 theo mã ngạch nhân viên phục vụ, rồi mới giải quyết hồ sơ hưu trí cho tôi. Vậy, có đúng không?

Hướng dẫn chuyển xếp lương với giáo viên bổ nhiệm lại hạng mới

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về quy định chuyển xếp lương với giáo viên bổ nhiệm lại hạng mới.

Giáo viên tiểu học hạng III chuyển sang hạng mới cần chứng chỉ nghề nghiệp?

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về việc chuyển hạng mới cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học.

Xác định hệ số lương của giáo viên hạng II

Phương Minh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cách xác định hệ số lương của giáo viên THCS hạng II.

Giáo viên THCS hạng II được xếp lương mới thế nào?

Phương Minh |

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên THCS thực hiện theo quy định theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập.

Quy định về bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp với giáo viên

Phương Minh |

Giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển.

Bỏ yêu cầu chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với giảng viên theo từng hạng

Bích Hà |

Từ ngày 19.4 tới đây, giảng viên sẽ chỉ cần có một chứng chỉ chức danh nghề nghiệp để được bổ nhiệm và xếp lương.

Lấy ý kiến dự thảo xếp lương viên chức ngành lưu trữ theo 3 hạng

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện thi, xét thăng hạng và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. Theo đó, viên chức ngành lưu trữ được xếp lương theo 3 hạng.

Khi nào bị kéo dài thời gian nâng lương?

phương dung |

Tôi là giáo viên. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về thời gian bị kéo dài xét nâng lương thường xuyên?

Bảng lương của giáo viên có bằng thạc sĩ từ 20.3.2021

Minh Phương |

Kể từ ngày 20.3.2021 khi 04 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, cách xếp lương của giáo viên là thạc sĩ cũng sẽ có sự thay đổi.

Hệ số lương giáo viên trường cấp 3 công lập thay đổi từ 20.3

Minh Phương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định về xếp lương viên chức là giáo viên giảng dạy trong các trường trung học phổ thông (THPT) công lập.

Từ ngày 20.3, xếp lương giáo viên THCS theo quy định mới

Minh Hương |

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, quy định cách xếp lương đối với viên chức là giáo viên THCS áp dụng từ ngày 20.3.2021.

Hướng dẫn xếp lương đối với giáo viên tiểu học từ 20.3

Minh Phương |

Xếp lương đối với giáo viên tiểu học sẽ có sự thay đổi từ 20.3.