Xe máy chuyên dùng

Mức xử phạt lỗi tự ý thay đổi kết cấu xe năm 2022

Kim Nhung (T/H) |

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, chủ phương tiện không được tự ý thay đổi kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe.

Xe biển xanh có được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông không?

Kim Nhung (T/H) |

Xe biển xanh thực tế là loại xe chuyên dùng cho các cán bộ làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

Hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Trang Thiều |

Dưới đây là thông tin chi tiết về hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

Điều kiện tham gia giao thông của xe máy chuyên dùng

Kim Nhung |

Để có thể tham gia lưu thông trên đường, các phương tiện xe máy chuyên dùng cần phải đáp ứng các yêu cầu của Luật Giao thông đường bộ.

Chi tiết giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng

Trang Thiều |

Các loại giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

Hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng

Trang Thiều |

Hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT.

Chi tiết hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng

Trang Thiều |

Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng được quy định tại Điều 5 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT.

Những điều kiện đảm bảo phương tiện được lưu thông trên đường

Trang Thiều (T/H) |

Theo Khoản 17 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. Theo đó, điều kiện để phương tiện được lưu thông trên đường cụ thể như sau.