Xe cá viên chiên

Cận cảnh xe cá viên chiên được “hô biến” thành xe xét nghiệm lưu động

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp; khiến cho mọi nguồn lực và cơ sở vật chất đang trở nên quá tải. Trước những khó khăn, các địa phương đã nảy ra nhiều sáng kiến vượt khó hiệu quả. Những chiếc xe cá viên chiên đã được “hô biến” thành xe xét nghiệm lưu động, đến tận nhà dân lấy mẫu; vừa đảm bảo an toàn, vừa mang lại hiệu quả cho chiến dịch bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng…