xây thêm trường học

TPHCM kêu gọi đầu tư xây dựng 110 dự án trường học với 2.638 phòng học

Huyền Trân |

TPHCM đang có nhu cầu kêu gọi đầu tư xây dựng 110 dự án trường học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025, với 2.638 phòng học, theo phương thức đầu tư vay kích cầu, PPP và xã hội hoá.