Xây dựng đường bêtông nông thôn

Công đoàn Tuyên Quang ủng hộ 100 triệu đồng xây dựng đường bêtông nông thôn

Hà Anh |

Tuyên Quang - Sáng ngày 28.2.2022, tại Làng Thanh niên lập nghiệp Bình An, xã Bình An, huyện Lâm Bình, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên; trao kinh phí hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và tham gia trồng cây xanh.