xanh sạch đẹp

Phong trào thi đua luôn thiết thực và phù hợp thực tế

Kiều Vũ |

Với tính thiết thực, phù hợp thực tế, các phong trào thi đua do Công đoàn cơ sở Nhà máy Z131phát động đã được toàn để đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Qua đó, góp phần quan trọng để đơn vị vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn mới: Toàn diện, bền vững

Vũ Long |

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn mới: Phát triển kinh tế, văn hóa, môi trường, phòng chống thiên tai...

Gần 700 đoàn viên thu gom rác làm sạch bãi biển

TRẦN TUẤN |

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5.6, đoàn viên thanh niên tại huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phối hợp với nhiều lực lượng khác ra quân thu gom rác làm sạch bãi biển.