World Cup nữ 2027

Bóng đá nữ Việt Nam cần làm gì cho kỳ World Cup tiếp theo?

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá nữ Việt Nam cần thay đổi và phát triển hơn nữa, để tạo tiền đề cho tuyển nữ Việt Nam hướng đến những giải đấu tiếp theo, trong đó có World Cup.

World Cup nữ 2027: Điểm hẹn tiếp theo cho tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam có mục tiêu lớn để phấn đấu, sau khi kết thúc World Cup nữ 2023 bằng việc hướng đến giải đấu này sau đây 4 năm.