Vườn tượng

Chờ Vườn tượng Quốc tế, cả trăm tác phẩm điêu khắc bị đem "nhốt"

Lục Tùng |

Hơn 100 tác phẩm được các nhà điêu khắc quốc tế sáng tác với với chi phí hàng chục tỉ đồng nhằm chuẩn bị cho dự án Vườn tượng độc đáo. Thế nhưng sau hơn chục năm, vườn tượng này vẫn chưa hình thành, còn các tác phẩm bị  đem "nhốt'.