Vườn hoa nghìn việc tốt

Học sinh cấp 2 nhặt được 70 triệu đồng chủ động tìm người đánh rơi trả lại

Ái Vân |

Học sinh Nguyễn Dân An (Hà Nội) nhặt được số tiền 70 triệu đồng đã quyết tìm người bị mất để trả lại. Em chia sẻ ước mơ sau này lớn lên sẽ được làm cảnh sát để bảo vệ chính nghĩa.