Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản Trần Thanh Lâm

Ông Trần Thanh Lâm làm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản

HUYÊN NGUYỄN |

Nhà báo Trần Thanh Lâm - Vụ phó Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản từ ngày 1.8.