vũ trường

Hải Phòng yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Đặng Luân |

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, các vũ trường, karaoke tiếp tục đóng cửa; người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng phòng dịch COVID-19.