Vụ Tổ chức - cán bộ cơ quan

Ban Tổ chức Trung ương bổ nhiệm 2 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan

Vương Trần |

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan thông qua thi tuyển, chiều nay (21.10), tại Hà Nội.