Vụ đại án Oceanbank

Chỉ xác minh được 77 người trong hơn 1 triệu người kê khai tài sản

Hải Thành |

Sáng 19.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017.